– “You’re John Constantine?” – “Yeah” – “You’re an Asshole.” – “Me Secrect’s Out… 2015-11-13 07:25:03

– “You’re John Constantine?”
– “Yeah”
– “You’re an Asshole.”
– “Me Secrect’s Out Then.”

Source